Gizlilik ve Çerez Politikası

TURA Online Sponsorluk Yönetimi Satış ve Pazarlama A.Ş.’nin (“WLY”) elde ettiği kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. WLY, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımızın ve internet sitemizin ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. WLY işbu metni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

1) Kişisel Verileri Saklamasının Dayanağı

Kullanıcılarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinin kullanılması ve saklanması konusunda birçok kanuni düzenleme bulunmaktadır. En başta KVKK uyarınca kişisel verilerinizin kullanılması düzenlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Bunların yanında çeşitli kanunlarda da bu verilerin korunması ve saklanması hakkında hükümler bulunmaktadır.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Kişisel Verilerin Toplanması

İnternet sitemizi kullanırken hem ziyaretçi olarak hem de web sitesine abone olduğunuzda kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. WLY web sitesinden (www.welinkyou.com.tr veya www.welinkyou.com.tr) hizmetlerimize form doldurmak suretiyle abone olabilirsiniz. Abonelik sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul etiğiniz anda WLY web sitesine üyeliğiniz başlar. Abonelik dışında kullanıcı deneyimini ölçmek ve belirlemek için yapılan anketlere katılarak, bir promosyona katılarak ya da elektronik haber bültenine abone olarak çeşitli çevrimiçi yollarla bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçebilirsiniz.

Aboneliğinizle beraber bize sağladığınız bilgiler adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz veya posta kodunuz, ödeme yöntem(ler)iniz ve telefon numaranız gibi sizin bize verdiğiniz bilgilerden oluşur. Hizmetimizi kullanırken sunmanız, müşteri hizmetleri birimimizle etkileşime girmeniz ya da anket veya pazarlama amaçlı tanıtım etkinliklerine dâhil olmanız gibi durumlar bu yöntemler arasında sayılabilir.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler arasında kullandığınız hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, hizmetlerini kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi, kategori tercihleriniz, hizmetlerimiz ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri gibi verileri otomatik olarak çerezler yoluyla veya diğer program ve yazılımlarımız yardımıyla veya otomatik olarak toplamaktayız.

3) Kişisel Verilerin Kullanılmasında Araçlar ve Çerezler

WLY internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca WLY tarafından işlenmektedir.

WLY’a ait olan WLY internet sitesinde ve mobil uygulamalarda çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

WLY, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

WLY çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. WLY size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

WLY, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

WLY mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızda ve mobil uygulamanızda istediğiniz zaman bu çerezleri silmeniz mümkündür.

WLY internet sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, internet sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda WLY platformları üzerinden her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics kanalı ile kişilerin sitedeki davranışlarının istatistiği kullanılmaktadır.

4) WLY’in Kişisel Verileri Kullanma Amacı

WLY, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

(i) internet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

(ii) coğrafi konumuzu belirleyerek bulunduğunuz bölge veya ülkeye göre size içerik veya içerikle ilgili bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek;

(iii) iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

(iv) mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

(v) elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

(vi) kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

(vii) kullanıcı memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamaları kullanan kullanıcılarımızı tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

(ix) anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek,

(x) hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

(xi) yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

5) Kişisel Verilerin Korunması

WLY ile paylaşılan kişisel veriler, WLY gözetimi ve kontrolü altındadır. WLY, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellenmektedir.

6) Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt edilen hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden WLY sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz WLY’nin hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, kullanıcılarımıza ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçindeki kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçindeki çeşitli sosyal medya mecraları, ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

WLY, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. WLY tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

7) Kullanıcıların Açık Rızası

Kullanıcılar, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, WLY platformları üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9) KVKK Uyarınca Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

(i) işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) işlenmişse bilgi talep etme,

(iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

(v) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

(vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

(vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (iv) ve (v) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

(viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Kişisel veri sahiplerinin, söz konusu haklara ilişkin taleplerini, işbu metinde belirtilen yöntemlerle WLY’e iletmesi durumunda WLY talebin niteliğine göre söz konusu talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. WLY’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kanun, Tebliğ ve sair mevzuata uygun olarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen işbu metinde belirtilen işleme amaçlarının sona ermesi halinde kişisel veriler ilgili mevzuata uygun olarak resen veya talep üzerine silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişiler ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle WLY’e iletebilir.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile kullanıcılara bildirilen hakların kullanımı için kullanıcılar, kimliklerinin tespit edebileceği gerekli bilgiler ile belirtilen haklarından hangisini kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklama/açıklamalarını içeren talebini; iletişim adresine kimliği tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirler. WLY, müşterinin başvurusu üzerine talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde WLY tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun WLY’nin hatasından kaynaklanması ve müşteriden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret müşteriye iade edilecektir.

10) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

WLY tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, WLY tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

11) Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri

Kişisel verilerinizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncellenecektir, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edilebilecektir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 29 Mart 2021 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik Politikası WLY’nin internet sitesinde (www.welinkyou.com.trveya www.welinkyou.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.welinkyou.co veya www.welinkyou.com.tr yer alan WLY Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.