Ön Bilgilendirme Formu

1. HİZMET VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Tura Sponsorluk Yönetimi Online Satış ve Pazarlama A.Ş. (Bundan böyle sözleşmede “WLY” veya “WeLinkYou” olarak anılacaktır.)

Mersis No: 0867095727200001

Adres: Levent Mah, Fulyalı Sokak, No: 5/1, İstanbul, Türkiye

2. TANIMLAR

İnternet Sitesi: Her türlü fikri mülkiyet hakkı WLY’e ait www.welinkyou.com.tr uzantılı web sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesi: İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için Sponsor ve/veya Proje Sahibi tarafından elektronik ortamda imzalanan işbu kullanıcı/üyelik sözleşmesini ifade etmektedir.

Proje: Proje Sahibi’nin, İnternet Sitesi’nde yayınladığı projesini/etkinliğini ifade etmektedir.

Sponsorluk Bedeli: Sponsor’un, Proje için Proje Sahibi’ne ödeyeceği İnternet Sitesi’nde belirlenen sponsorluk paketleri arasından seçilen sponsorluk bedelini ifade etmektedir

Sponsorluk Komisyon Bedeli: (a) İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren otomatik olarak herhangi bir bildirime tabi olmaksızın geçerli olmak üzere, (i) 500.000,00.- TL’ye kadar olan PROJE’ler için %12; (ii) 501.000,00.- 1.000.000,00.- TL arasındaki PROJE’ler için %9.5; (iii) 1.000.001,00.- TL üzerindeki PROJE’ler için %8 WLY’e, ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenecek ve WLY tarafından dilediği zaman, İnternet Sitesi’nde duyuru yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkı bulunan vergiler hariç olmak üzere net sponsorluk komisyon bedelini ifade etmektedir. Mal veya hizmet karşılığı yapılacak ayni/barter anlaşmalarda; söz konusu mal veya hizmet için kesilecek fatura bedelleri üzerinden yukarıdaki oranlar aynen geçerlidir.

Üyelik Paketi: Proje Sahibi tarafından İnternet Sitesi’ne, üye olunarak Kullanıcı Sözleşmesi imzalandıktan sonra bedeli (detaylar Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilmiştir) WLY’e ödendikten sonra satın alınacak (i) Klasik Paket veya (ii) Premium Paketi ifade etmektedir.

3. HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Proje Sahibi ve Sponsor, satın aldığı döneme ilişkin ödemeyi yaptığı sürece İnternet Sitesi’nde ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan WeLinkYou uygulamalarında bulunan program ve içerikleri internet üzerinden izleme hakkı edinmektedir. Sözleşme feshedilmediği sürece ilgili dönem sonunda takip eden döneme ait ücret tahsil edilecek ve izleme hakkı yenilenecektir.

Site üzerinde yayımlanacak projelerine sponsor arayan proje sahibi şirketler (“Proje Sahibi”) ile Proje Sahibi’nin proje veya etkinliğine sponsor olmak isteyen kuruluş ve/veya kişileri 2 (“Sponsor”) kullanıcı/üye (bundan sonra Proje Sahibi ve Sponsor hep birlikte “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaktır.) Proje Sahibi Sponsor’un anlaşmaları ve Sponsorluk Bedeli üzerinden belirlenen Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin, ödeme kuruluşu aracılığıyla, Sponsor’un kredi kartıyla, WLY’e tam ve eksiksiz ödenmesi üzerine, WLY, Proje Sahibi’nin iletişim bilgilerini Sponsor’a iletir. Bu süreçten önce Proje Sahibi’nin ve/veya Sponsor’un birbirlerine iletişim bilgilerini vermeleri mümkün değildir. Proje Sahibi ve Sponsor’un iletişim bilgileri birbirlerine iletildikten sonra WLY’nin görevi tamamlanır Proje Sahibi ve/veya Sponsor’a karşı hiçbir yükümlülüğü kalmaz.

4. HİZMETİN ÜCRETİ

(i) Proje Sahibi’nin ödeyeceği Site’ye Üyelik Paketi Ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

Banka veya Kredi Kartıyla 1 aylık Klasik Üyelik Paketi 40 TL (kırk Türk Lirası) (Tüm vergiler dâhildir).

Banka veya Kredi Kartıyla 1 aylık Premium Üyelik Paketi 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) (Tüm vergiler dâhildir).

(ii) Sponsor, İnternet Sitesi’ne üye olmak için herhangi bir üyelik ücreti ödemez

(iii) Sponsor’un WLY’e ödeyeceği Sponsorluk Komisyon Bedeli aşağıda belirtilmiştir:

(a) İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren herhangi bir bildirime tabi olmaksızın geçerli olmak ve vergiler hariç olmak üzere, (i) 500.000,00.- TL’ye kadar olan PROJE’ler için %12; (ii) 501.000,00.- 1.000.000,00.- TL arasındaki PROJE’ler için %9.5; (iii) 1.000.001,00.- TL üzerindeki PROJE’ler için %8 WLY’e, ödeme kuruluşu aracılığıyla ödenecek ve WLY tarafından dilediği zaman, İnternet Sitesi’nde duyuru yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkı bulunan vergiler hariç olmak üzere net sponsorluk komisyon bedelini ifade etmektedir. Mal veya hizmet karşılığı yapılacak ayni/barter anlaşmalarda; söz konusu mal veya hizmet için kesilecek fatura bedelleri üzerinden yukarıdaki oranlar aynen geçerlidir.

(iv) WLY, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ürün ve/veya hizmet bedellerinde, (Üyelik Paketi Ücreti, Sponsorluk Komisyon Bedeli vs) dilediği zaman, İnternet Sitesi’nde duyuru yapmak suretiyle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(v) Proje Sahibi, Site’ye üye olurken kredi kartını tanımlar ve ilk 1 (bir) aylık seçtiği Üyelik Paketi (Klasik Paket veya Premium Paket) ödemesini yapar. Sonraki aylarda, WLY’nin kredi kartından otomatik olarak her ay yukarıda belirtilen Üyelik Paketi ücreti tahsil edilir.

5. İADE HALİNDE GERİ ÖDENECEK ÜCRETLER

(i) Proje Sahibi, Proje’ye sponsor olmak isteyen Sponsor’u kendine ve/veya Proje’ye uygun bulmazsa ve sponsor olarak kabul etmek istemezse, WLY ile konuyla alakalı olarak en geç 2 (iki) iş günü içerisinde iletişime geçer ve söz konusu sponsorluk iptal edilir. Proje Sahibi’nin iptal talebi ile ilgili olarak Sponsor’un hiçbir iddia, itiraz hakkı bulunmamaktadır. Sponsor bu durumu peşinen gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sponsor’un ödemiş olduğu Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin tamamı WLY tarafından Sponsor’a geri iade edilir.

(ii) Proje Sahibi ve Sponsor’un 3 (üç) ay içerisinde görüşmelerini ilerletememeleri halinde Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin ¾’ü (dörtte üç) ödeme kuruluşu aracılığıyla WLY tarafından Sponsor’a geri ödenir. Sponsorluk Komisyon Bedeli’nin ¼’ü (dörtte bir) her halükârda WLY’e ait olup Sponsor tarafından geri talep edilemez

(iii) Proje’nin herhangi bir nedenle Proje Sahibi tarafından zamanında ve işbu Sözleşme çerçevesinde taahhüt edildiği şekilde gerçekleştirilememesi halinde ve/veya Sözleşme’nin Sponsor tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde; Proje Sahibi, Sponsor’dan aldığı tüm ödemeyi 5 (beş) gün içerisinde Sponsor’a ve WLY’e ödediği Sponsorluk Bedeli Komisyonu’nun tamamını ödeyecektir.

6. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, Proje Sahibi Kullanıcının üyelik işlemine onay verip ödemenin gerçekleştiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. Proje Sahibi Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne kaydolurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan site veya uygun mobil cihazlar üzerinden hizmet alabilir.

7. CAYMA HAKKI

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda tanımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi nitelikte hizmet olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır.

8. FESİH ŞARTLARI

(i) İşbu Ön Bilgilendirme Formunda düzenlenen ve satışı gerçekleştirilen hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen, Proje Sahibi ve Sponsor’a anında teslim edilen gayri maddi nitelikte hizmet olduğundan, Proje Sahibi ve Sponsor’un iletişim bilgileri birbirlerine iletildikten sonra, WLY’nin görevi tamamlanır ve Proje Sahibi ve Sponsor’a karşı hiçbir yükümlülüğü kalmaz.

(ii) WLY, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti Üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir nam altında WLY’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

(iii) Kullanıcı, Dijital İçerik hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. WLY tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda WLY’nin zararlarının tazminini ve sair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme konusu haklar Kullanıcı tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

(iv) İşbu Sözleşme’nin Proje Sahibi tarafından feshi, Proje Sahibi tarafından Sponsor’a geri ödenmesi gereken tüm bedeller dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf Proje Sahibi ve Sponsor arasında çözümlenecektir. WLY, Proje Sahibi ve Sponsor arasında doğabilecek iddia, itiraz, talep ve ihtilaflara taraf değildir.

(v) Kullanıcı, kredi kartından Üyelik Paketi bedelinin tahsil edilmesinden bir sonraki aya ilişkin olarak geçerli olmak üzere, işbu Sözleşme’yi feshetmek istediği takdirde Üyeliğini sonlandırabilir. Aksi takdirde, her ay kredi kartından İnternet Sitesi Üyelik Paketi ücreti otomatik olarak WLY tarafından tahsil edilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeksizin, Proje Sahibi tarafından, Proje devam ederken İnternet Sitesi’ne üyelik, ancak yukarıda (iv) numaralı bölümde belirtilen durumlarda sona erdirilebilir.

(vi) Kullanıcı, tek taraflı olarak Üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler WLY Gizlilik Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

(vii) Proje Sahibi, İnternet Sitesi’ye üyeliğini, İnternet Sitesi’de yayınlanan Proje tarihi sona erdikten sonra dilediği zaman sona erdirebilir.

(viii) Sponsor, İnternet Sitesi üyeliğini, dilediği zaman sona erdirebilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Sponsor’un herhangi bir Proje’ye sponsor olması halinde, WLY ve Proje Sahibi’ne karşı Sponsorluk Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri aynen devam eder.

9. KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİ ve MÜŞTERİLERİN HAKLARI

WLY üyelik hizmetlerini sunmak için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“KVKK”) gereği WLY, müşteri kişisel verilerini, WLY üyeliği çerçevesinde işleyecek, aktaracak, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Müşteri “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı WLY’nin işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Müşteri/İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca Proje Sahibi (tüketici olması şartıyla), şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

11. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURULAR VE İTİRAZLAR

Müşteri/İlgili Kişi değiştirilmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi veya KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklardan doğan şikâyet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle WLY’den [email protected] şeklindeki elektronik posta adresinden talep edebilir. WLY, Kullanıcı/ İlgili Kişi taleplerini her hâlükârda yazılı talebin sunulmasından itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvuruya sebep olan durumun veri sorumlusu sıfatıyla WLY’den kaynaklandığı durumlarda; Müşteri/İlgili Kişi tarafından incelemeye dair herhangi bir meblağ ödendiyse, bu tutar Müşteri’ye iade edilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü tarife dair ücretler saklıdır.

Yapılan başvurunun reddedilmesi veya şikâyetin olumsuz sonuçlanması halinde, Kullanıcı/ İlgili Kişi; sonucu yazılı veya elektronik öğrenmesinden itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.